Vojsava Nelo

Është autore e romanit "Gruaja me të zeza
Librat e autorit